MyBee teenuse kirjeldus

PAPILDOMOS PASLAUGOS:

Draudimas (KASKO ir Civilinis) (privaloma paslauga). Nuomotojas visą sutarties laikotarpį užtikrina kad automobilis būtų apdraustas KASKO ir Civiliniu draudimais.

  • Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Šiuo draudimu yra apdraudžiama jūsų civilinė atsakomybė. Draudimo apsauga galioja tais atvejais, kai dėl vairuotojo kaltės nukenčia trečiųjų asmenų turtas: kito asmens automobilis ir jo vairuotojas ar kita transporto priemonė ir joje esantis turtas bei papildoma įranga. Taip pat atlyginama žala nukentėjusios transporto priemonės ir jūsų keleiviams, bei įvykio metu apgadintam turtui, kaip kelio atitvarai, tvoros ar šviesoforai. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kaina gali būti keičiama ne dažniau nei vieną kartą per metus.
  • Kasko draudimas. Apsauga suteikiama jūsų valdomai transporto priemonei, kai įvykio kaltininkas yra Nuomininkas, arba nėra nustatytas žalą padaręs trečiasis asmuo. Šiuo draudimu yra apdraudžiama: žala įvykio metu, įskaitant ir transporto priemonės stiklų dūžius, apdrausto automobilio arba pavienių dalių vagystė, ugnies ir gamtos jėgų padaryta žala bei dėl vandalizmo kilusi žala.

Nuomotojas teikia Nuomininkui draudimo paslaugą su sutarties specialiojoje dalyje (Mobiliojoje programoje) nurodyta franšize (besąlygine išskaita) Kasko draudiminio įvykio atveju, išskyrus vagystės/plėšimo atvejus, kai taikoma procentinė 10% išskaita nuo Transporto priemonės arba pavogtų jos dalių bei agregatų vertės, tačiau visais atvejais taikoma išskaita negali būti mažesnė už nustatytą fiksuoto dydžio išskaitą, nurodytą Nuomininko Spec. Sąlygose. Nuomininkui išskaita nėra taikoma stiklų dūžiams (žibintų, veidrodėlių ar stoglangių stiklams), stichinių nelaimių bei gamtinių jėgų padarytiems nuostoliams ir susidūrimui su gyvūnais kelyje.

 

Nuo 2021-11-12 pakaitinio automobilio ir pagalbos kelyje paslaugos yra įtrauktos į bendrą draudimo paslaugų paketą.


 

Pagalba kelyje. Užsisakius šią paslaugą Nuomininkui suteikiama techninė pagalba kelyje 24 val. per parą Lietuvoje ir užsienyje. Taip pat papildomai suteikiama smulkaus remonto paslauga (variklio užvedimas, rato pakeitimas, degalų pristatymas), transportavimas iki serviso transporto priemonei sugedus ar po autoįvykio, nakvynės bei kelionės pratęsimo paslaugos.

 

Pagalba kelyje ir Pakaitinis automobilis. Užsisakius šią paslaugą Nuomotojas suteikia Nuomininkui Pagalbos kelyje paslaugą bei  270 EUR (dviejų šimtų septyniasdešimties eurų) „CityBee“ paslaugų kuponą, kuris suteikia teisę kupone nurodytai sumai naudotis „CityBee“ trumpalaikės transporto priemonės paslauga. Šis kuponas kupone nurodytai sumai galioja iki 10 parų, bet ne ilgiau nei Transporto priemonės remonto trukmė. Tuo atveju, kai Transporto priemonė dėl Transporto priemonės techninio gedimo ar draudžiamojo įvykio pristatoma į autoremonto servisą ir numatoma remonto trukmė yra ilgesnė nei 1 (viena) darbo diena, Nuomininkui suteikiamas „CityBee“ paslaugų kuponas 270 EUR (dviejų šimtų septyniasdešimties eurų) sumai, galiojantis pakaitinio automobilio naudojimui iki 10 parų.

 

Franšizės (besąlyginės išskaitos) susimažinimas. Užsisakius šią paslaugą Nuomotojas teikia Nuomininkui draudimo paslaugą su mažesne nei standartine franšize Kasko draudiminio įvykio atveju, kuri yra nurodyta sutarties specialiojoje dalyje (Mobiliojoje programoje), išskyrus vagystės/plėšimo atvejus, kai taikoma procentinė 10% išskaita nuo Transporto priemonės arba pavogtų jos dalių bei agregatų vertės, tačiau visais atvejais taikoma išskaita negali būti mažesnė už nustatytą fiksuoto dydžio išskaitą, nurodytą Nuomininko Spec. Sąlygose. Nuomininkui išskaita nėra taikoma stiklų dūžiams (žibintų, veidrodėlių ar stoglangių stiklams), stichinių nelaimių bei gamtinių jėgų padarytiems nuostoliams ir susidūrimui su gyvūnais kelyje.

 

Techniniai aptarnavimai, nusidėvinčių dalių remontas. Užsisakius šią paslaugą, Nuomininkas Nuomotojo sąskaita pagal gamintojo reikalavimus ir gamintojo reikalavimų nustatyta apimtimi atlieka Transporto priemonės techninius aptarnavimus Nuomotojo nurodytose vietose bei Nuomotojo sąskaita keičia dėl Transporto priemonės eksploatavimo natūraliai nusidėvinčias Transporto priemonės dalis: kaladėles, valytuvus, lemputes. Techniniai aptarnavimai bei nusidėvinčių dalių remontai gali būti atliekami tik Nuomotojo Internetinėje svetainėje www.mybee.lt ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje nurodytose vietose. Naudojantis šia paslauga, natūraliai nusidėvinčios Transporto priemonės dalys keičiamos tik dėl natūralaus nusidėvėjimo tinkamai Transporto priemonės būklei jos eksploatavimo metu palaikyti. Tai apima Transporto priemonės eksploatacinių medžiagų (tepalų, skysčių ir kt.) papildymą arba pakeitimą, jeigu to reikalauja remonto technologija, atsarginių dalių remontą ir (arba) pakeitimą, diagnostikos, reguliavimo darbus ir kita. Šalys susitaria, kad ši paslauga neapima reikalingų Transporto priemonei langų plovimo ir AdBlue skysčių, todėl Nuomininkas jais pasirūpina pats ir savo sąskaita.

 

Ekonominės klasės padangos, padangų keitimas ir saugojimas. Užsisakius šią paslaugą Nuomotojas aprūpina Transporto priemonę sezoniniu padangų, tinkamų eksploatacijai, komplektu, bei apmoka Transporto priemonės sezoninių padangų keitimą bei saugojimą pas Nuomotojo parinktą partnerį. Nuomotojas turi teisę savo nuožiūra parinkti tinkamas ekonominės klasės padangas (pavyzdžiui, tokių gamintojų kaip Matador, Kelly, Triangle, Sallun, Fronway ar kita) bei vykdo padangų keitimą ir nesezoninių padangų sandėliavimą. Šalys susitaria, kad naudojantis šia paslauga Nuomininkui suteikiamos padangos nebūtinai yra naujos, tačiau bet kuriuo atveju Nuomotojas užtikrina, kad padangos yra tinkamos eksploatacijai. Paslauga neapima padangų sugadinimo/prakirtimo atvejų, tokiu atveju Nuomininkas yra atsakingas už padangų pakeitimą savo lėšomis.

 

Premium klasės padangos padangų keitimas ir saugojimas. Užsisakius šią paslaugą Nuomotojas aprūpina Transporto priemonę sezoniniu premium lygio padangų, tinkamų eksploatacijai, komplektu, bei apmoka Transporto priemonės sezoninių padangų keitimą bei saugojimą pas Nuomotojo parinktą partnerį. Nuomotojas turi teisę savo nuožiūra parinkti tinkamas premium klasės padangas (pavyzdžiui, tokių gamintojų kaip Yakohama, Goodyear, Continental, Michelin ar kita) bei vykdo padangų keitimą ir nesezoninių padangų sandėliavimą. Šalys susitaria, kad naudojantis šia paslauga Nuomininkui suteikiamos padangos nebūtinai yra naujo, tačiau bet kuriuo atveju Nuomotojas užtikrina, kad padangos yra tinkamos eksploatacijai. Paslauga neapima padangų sugadinimo/prakirtimo atvejų, tokiu atveju Nuomininkas yra atsakingas už padangų pakeitimą savo lėšomis

 

Transporto priemonės plovimo abonementas. Užsisakius šią paslaugą, Nuomininkui Nuomos terminu yra suteikiama UAB Švaros broliai tunelinių plovyklos paslaugų kortelė, su kuria Nuomininkas gali 2 kartus per mėnesį UAB Švaros broliai tunelinėse plovyklose plauti automobilį MIDI paslauga Nuomotojo sąskaita. Užsisakius šią paslaugą, Nuomotojas Nuomotojui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Nuomos sutarties įsigaliojimo išsiunčia Švaros brolių kortelę Nuomininko nurodytu adresu. Nuomotojas turi teisę keisti Transporto priemonės plovimo paslaugos tiekėją, bet visą Nuomos terminą turi teikti atitinkamą paslaugą.

 

Transporto priemonės pristatymas iš Vievio į Vilnių, Kauną ir Klaipėdą. Užsisakius šią paslaugą, Transporto priemonė yra pristatoma iš automobilių aikštelės Vievyje į Nuomininko nurodytą vietą Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Užsisakius šią paslaugą, Šalys tarpusavyje susiderina laiką, kada Transporto priemonė bus pristatyta į Nuomininko nurodytą vietą, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas. Šios paslaugos teikimo atveju, Transporto priemonės metu Nuomininkas turi pats, asmeniškai, priimti Transporto priemonę.

 

Transporto priemonės pristatymas į kitas Lietuvos vietas. Užsisakius šią paslaugą, Transporto priemonė yra pristatoma į Nuomininko nurodytą vietą. Užsisakius šią paslaugą, Šalys tarpusavyje susiderina laiką, kada Transporto priemonė bus pristatyta į Nuomininko nurodytą vietą, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas. Šios paslaugos teikimo atveju, Transporto priemonės metu Nuomininkas turi pats, asmeniškai, priimti Transporto priemonę. Nuomininkas yra informuojamas, kad ši paslauga nėra teikiama ir Transporto priemonė nėra pristatoma į Neringos savivaldybę.

 

 

MyBee informuoja, kad Nuomotojas, teikdamas papildomas paslaugas, pats neatlieka užsakytų paslaugų organizavimo (pvz., remontų, plovimų ir kt.) ir neteikia draudimo administravimo paslaugos. Šalys susitaria, kad visas užsakytas paslaugas organizuoja Nuomininkas Nuomotojo sąskaita ir pagal Nuomotojo nurodytą paslaugų naudojimosi tvarką.