Candidate privacy policy

Modus Mobility ühendab kolm kaubamärki: CityBee – üks suurimaid autojagamisteenuse pakkujaid Euroopas, MyBee – 

ainus täisdigitaalne autotellimuse pakkuja, ja Mobility Fleet Solutions – ülalnimetatud kaubamärkide haldusettevõte 

(edaspidi Modus Mobility) austab teie privaatsust ja on pühendunud selle kaitsmisele, 

järgides käesolevat kandidaatide privaatsusteatist.

Meie isikuandmete töötlemine vastab EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) 

ja erinevatele kehtivatele siseriiklikele seadustele. Käesolevast privaatsusteatisest leiate teavet oma isikuandmete töötlemise kohta. 

Oleme võtnud endale kohustuse olla läbipaistvad, pakkudes selget teavet selle kohta, 

milliseid isikuandmeid me teie kohta töötleme, töötlemise eesmärkide, isikuandmete säilitamisperioodide, 

samuti töötlemise õigusliku aluse ja muu teabe kohta, mida me nõuame kohaldatava õiguse alusel.
Modus Mobility üksused on järgmised:

-CItybee Solutions UAB, 302735731, Ozo str. 10A, LT-08200 Vilnius, Lithuania

-Prime leasing UAB, 302565318, Ozo str. 10A, LT-08200 Vilnius, Lithuania

-Miesto bitė UAB, 302793236, Ozo str. 10A, LT-08200 Vilnius, Lithuania

-Mobility Fleet Solutions UAB, 302735731, Ozo str. 10A, LT-08200 Vilnius, Lithuania

-Modus Mobility UAB, 302784358, Ozo str. 10A, LT-08200 Vilnius, Lithuania

-Citybee Eesti Ou, 14646800, Parda tn 10 Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10151, Estonia

-Citybee Latvia Sia, 50203191721, Jūrmala, Piestātnes iela 11A, LV-2015, Latvia

-Mybee Estonia Ou, 16462004, Parda tn 10 Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10151, Estonia

-Mobility Fleet Solutions, s.r.o., 08805555, Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Prague 10, Czech Republic

-Mobility Fleet Solutions, s.r.l., J23/1379/2020, 1A Drumul Garii Odai street, 3rd floor, room 315, entrance B, Otopeni, Ilfov county, Romania

-Mobility Fleet Solutions Sp. z o.o., 389358591, Ludwika Warynskiego 3a, Warszawa, Poland 1.  Millistel eesmärkidel me teie andmeid töötleme?

Töötleme teie isikuandmeid värbamisprotsessi haldamiseks, mis hõlmab muuhulgas teie avalduse järelkontrolli, 

kandidaadiprofiili loomist ja teiega sobival viisil suhtlemiseks (nt vestlusele kutsumiseks), 

säilitada teie CV ja/või jagada seda teiste huvitatud ja seotud ettevõtetega (ainult teie eraldi nõusoleku olemasolul).


2. Milliseid andmeid me töötleme?


Seoses teie kandideerimise ja värbamisprotsessiga kogume, kasutame ja säilitame järgmisi isikuandmeid:

Nimi, perekonnanimi, kontaktandmed (e-post, telefoninumber), töölugu, hariduslugu, keeled, palgaootused, 

muud kandideeritavale ametikohale olulised oskused, testide ja/või praktiliste ülesannete tulemused, 

avalduse lisad (vabatahtlik), URL-i link sotsiaalmeedia kontodele, fotod (valikuline), kandideerimisprotsessi 

andmed (nt taotluste arv, intervjuu kuupäevad, märkmed, teated), 

suhtlusandmed (nt e-posti aadress, meili sisu), eelistatud töö- ja/või tööajad.


Mõnel juhul, olenevalt kandideeritud ametikohast, võime küsida teilt lisateavet, nt juhiloa informatsiooni, 

kas nõustute töötama vahetustega jne.


Avalduse esitamine on vabatahtlik, kuid kui otsustate oma isikuandmeid mitte esitada, 

ei saa te värbamisprotsessis osaleda.


3.  Mis on teie andmete töötlemise eesmärgid?


Töötleme teie isikuandmeid esmajärjekorras teie väljendatud nõusoleku alusel (GDPR § 6 lg 1 punkt a) 

teie kandideerimise sobivuse hindamise, valikuprotsessi korraldamise ja muude positsioonide 

pakkumiste teavitamise eesmärgil. Oma väljendatud nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta 

värbamisplatvormil või teavitades meid sellest eraldi kirjalikult.


Võime teie isikuandmeid töödelda ka järgmistel põhjustel:

-vajadus võtta valituks osutumisel kasutusele teatud meetmed enne töölepingu allkirjastamist oma avalduse alusel (GDPR § 6 lg 1 punkt b);

- meie õigustatud huvi teie sobivuse hindamisel otsitavale ametikohale vältimaks huvide konflikti (GDPR-i jaotis 6 (1) (f).

- olukorras, kus meil on õigustatud huvi teiega ühendust võtta ja teile sobivaid vabu töökohti pakkuda, 

kui avaldate oma kontaktid avalikult Linkedini platvormil (GDPR § 6 (1) (f)


4. Kuidas me teie kohta teavet kogume?


Võime koguda isikuandmeid kandidaatide kohta järgmistest allikatest:


- sinult, kandidaadilt. Kui esitate teavet kandideerimise osana või värbamisprotsessi käigus, 

nt. kui kandideerite konkreetsele ametikohale;

- värbamisagentuurilt (kui see on teie taotluse puhul kohaldatav);

- kandidaadi andmed esitab meie praegune töötaja referentsina. 

Sel juhul teavitame teid teie isikuandmetest seoses valikuprotsessiga;

- andmed kolmandatelt isikutelt avalikult juurdepääsetavast allikast: nt LinkedIn, CVbankas, 

CVonline või muud äri- või tööhõivele suunatud teenused, 

mis toimivad veebisaitide kaudu, kuhu olete lisanud enda kohta teavet; 

esitas lingi LinkedIn URL-i profiilile või muule sarnasele;

- tööhõiveteenistus Leedu Vabariigi sotsiaalkindlustus- ja tööministeeriumi alluvuses.5. Kui kaua me teie andmeid töötleme?


Andmete säilitamise aeg ei ole pikem kui 3 kuud pärast Teie poolt kandideeritud vaba ametikoha sulgemist.

Kui te ei kandideeri ühele kindlalt ametikohale, säilitame teie andmeid kuus kuud. 

Kui me selle perioodi jooksul ei leia teile sobivat ametikohta, kustutatame teie CV jäädavalt.

Kui annate nõusoleku osaleda tulevastes värbamisprotsessides mõnele muule vabale ametikohale, 

säilitame teie isikuandmeid mitte kauem kui 18 kuud alates nõusoleku saamisest.

Juhtudel, kui me saame Sinu kohta teavet peale otsetaotluse, nt. isikult, kes teid soovitas ja 

te ei andnud nõusolekut 30 päeva jooksul, kustutame teie isikuandmed peale antud perioodi.6. Kellega me võime teie andmeid jagada?


Võime avaldada teie isikuandmeid oma andmetöötlejatele, nt. IT-hooldusteenuste pakkujatele.

Kuna me kasutame kandidaatide valiku platvormi Workable, võib valikuprotsessi lihtsustamiseks 

Workable Software Limited'il ja tema alltöövõtjatel olla teenuste osutamisel juurdepääs kandidaatide 

isikuandmetele. Workable tegutseb meie andmetöötlejana.


Võime edastada teie isikuandmeid asjaomastele ametiasutustele, kellel on õigus nõuete täitmist kontrollida ainult 

nende nõudmisel ja/või vajadusel kaitsta ettevõtte õigustatud huve riigi- või kohtuasutuste ees.

Teie eraldi väljendatud nõusolekul võime jagada teie andmeid teiste Modus grupi ettevõtetega.7. Kuidas tagame teie andmete turvalisuse?


Töötleme teie isikuandmeid vastutustundlikult ja turvaliselt kooskõlas meie sisemiste isikuandmete 

põhimõtetega ning asjakohaste tehniliste ja organisatsiooniliste meetmetega, sealhulgas kaitse andmete 

volitamata või ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku kaotsimineku, hävimise, kahjustamise, muutmise, 

avalikustamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest. .


Järgime andmetöötluse põhiprintsiipe:

- kogume isikuandmeid ainult määratletud ja legitiimsetel eesmärkidel;

- töötleme isikuandmeid õiglaselt ja ainult algsel eesmärgil;

- säilitame isikuandmeid mitte kauem, kui seda nõuavad kehtestatud eesmärgid või õigusaktid;

- määrame isikuandmete töötlemise ainult töötajatele, kellele on antud selline õigus ja ametlik juurdepääs;

- avaldame isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult siis, kui selleks on õiguslik alus;

- meil on olemas ka menetlused kahtlustatavate andmeturberikkumiste käsitlemiseks.Andmeid, mida me teilt kogume ja Workable’i teenuste abil töötleme, võidakse edastada 

Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) väljaspool asuvasse sihtkohta ja neid seal säilitada. 

Eelkõige võivad teie andmed olla juurdepääsetavad i) Workable'i töötajatele USA-s või ii) 

Workable'i hostimisteenuse pakkuja poolt nii USA kui ka EL-i serverites.USA-s ei kehti samasugused andmekaitseseadused kui EMPs. Workable Software Limited'i

ja selle ülemerekontserni ettevõtete vahel ning Workable Software Limited'i ja 

iga selle andmetöötleja vahel on sõlmitud andmetöötleja leping. 

Need andmetöötleja lepingud on loodud selleks, et aidata kaitsta teie 

privaatsusõigusi ja pakkuda teile õiguskaitsevahendeid teie isikuandmete ebatõenäolise väärkasutuse korral. 8. Millised õigused teil on?


Andmekaitse üldmääruse alusel on teil mitmeid olulisi tasuta õigusi. 


Need õigused hõlmavad järgmist:

- õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid või mitte, 

ja kui me seda teeme, juurdepääs oma isikuandmetele;

- õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist;

- õigus oma isikuandmete kustutamisele;

- õigus saada endale või teatud asjaoludel oma isikuandmeid edastada (tuntud kui õigus andmete teisaldatavusele);

- teatud juhtudel on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist;

- õigus esitada vastuväiteid – teil on õigus meie töötlemisele vastuväiteid esitada. 

See kehtib juhul, kui andmete töötlemine põhineb meie või kolmanda isiku õigustatud huvidel;

- õigus oma nõusolek töötlemiseks igal ajal tagasi võtta.

Nimetatud õiguste teostamiseks esitage meile või andmekaitseametnikule 

kirjalik taotlus allpool nimetatud kontaktandmetega.


Samuti on teil õigus esitada kaebus Riiklikule Andmekaitseinspektsioonile (http://www.vdai.lrv.lt), 

kui arvate, et isikuandmete töötlemine meie poolt ei vasta kehtivatele õigusaktidele.
9. Kuidas saate meiega ühendust võtta?


Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, taotlusi või kui soovite meile tagasisidet anda, võtke ühendust:

MyBee Estonia OÜ, 16462004, aadress: Harju maakond, Tallinn, Parda tn 10, 10151

Email: dpo@mybee.ee10. Kui sageli me kandidaatide eeskirjad üle vaatame?


Vaatame oma kandidaatide eeskirjad regulaarselt üle. Neid kandidaatide eeskirju värskendati viimati 14. juulil 2022.